Skip to Main Content

  Предоставени за ползване опознавателни знаци на радиолюбители и радиоклубове

  Опознавателни знаци на радиолюбители и радиоклубове

  Опознавателен знакВид на опознавателен знакРадиолюбителски клас (за радиолюбител)Опознавателен знак на отговорника (за автоматична станция и радиоклуб)Наименование на радиоклубАдрес на радиоклуб
  LZ2KSBКлубенLZ3FNРАДИОКЛУБ LZ2KSB БАЛЧИКул. "Черно море" № 11, п.к.9600 гр.Балчик, Община: Балчик, Област:Добрич
  LZ1KPOКлубенLZ3FMБЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМхотел-ресторант "Бърдото", п.к.2360 гр.Брезник, Община: Брезник, Област:Перник
  LZ9W ВремененБЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМхотел-ресторант "Бърдото", п.к.2360 гр.Брезник, Община: Брезник, Област:Перник
  LZ2KGBКлубенLZ2GTRСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВул. " Цар Освободител " № 59, п.к.7100 гр.Бяла, Община: Бяла, Област:Русе
  LZ2KAGКлубенLZ2HXПРОФЕСИОНАЛНА АГРОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"ул. "Панайот Волов" № 2, п.к.3200 гр.Бяла Слатина, Община: Бяла Слатина, Област:Враца
  LZ2KSPКлубенLZ2SJС.С.СТРАТЕВ - СТРАТИ СТРАТЕВул."Макгахан" № 20, п.к.9008 гр.Варна, Община: Варна, Област:Варна
  LZ2KSTКлубенLZ2PSSТЕХНОТРОНул. "Макгахан" № 20, п.к.9008 гр.Варна, Община: Варна, Област:Варна
  LZ2KVAКлубенLZ6DVРАДИОКЛУБ ВАРНАрайон Одесос, бул. "Осми Приморски Полк" № 119, ет. Партер, п.к.9000 гр.Варна, Община: Варна, Област:Варна
  LZ4V ВремененРАДИОКЛУБ ВАРНАрайон Одесос, бул. "Осми Приморски Полк" № 119, ет. Партер, п.к.9000 гр.Варна, Община: Варна, Област:Варна
  LZ2KFFКлубенLZ2JRСДРУЖЕНИЕ "ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ"ул. "Урожай" № 32 А, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ2KACКлубенLZ2IVNСДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО"ул. "Хаджи Димитър" № 4, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ0MARРетранслаторLZ2IVNСДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО"ул. "Хаджи Димитър" № 4, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ0KACРетранслаторLZ2IVNСДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО"ул. "Хаджи Димитър" № 4, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ0TUGРетранслаторLZ6INСДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО"ул. "Хаджи Димитър" № 4, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ6G ВремененСДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО"ул. "Хаджи Димитър" № 4, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ2KOEКлубенLZ2ISIСДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ "ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ"ул. "Чардафон" № 14, вх. А, ет.2, ап.3, п.к.5300 гр.Габрово, Община: Габрово, Област:Габрово
  LZ1KSLКлубенLZ3GM2000ул. "Републиканска" 74, п.к.8000 гр.Бургас, Община: Бургас, Област:Бургас
  LZ1KMTКлубенLZ3DCПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКАбул. "Стефан Стамболов" № 67, п.к.8000 гр.Бургас, Община: Бургас, Област:Бургас
  LZ1KAKКлубенLZ1EDUУЧЕНИЧЕСКИ РАДИОКЛУБ "МЛАД РАДИОЛЮБИТЕЛ" КЪМ ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"ул. "Патриарх Евтимий" № 12, п.к.6400 гр.Димитровград, Община: Димитровград, Област:Хасково
  LZ1KGEКлубенLZ1TMMПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИул. "Славянска" № 17 А, п.к.6280 гр.Гълъбово, Община: Гълъбово, Област:Стара Загора
  LZ1KWZКлубенLZ1TPПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ИВАН ХАДЖИЕНОВул."Цар Борис І" №2, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ1KKZКлубенLZ1RAYСДРУЖЕНИЕ "КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ"ул. " Генерал Скобелев " № 17, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ5K ВремененСДРУЖЕНИЕ "КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ"ул. " Генерал Скобелев " № 17, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ1KTRКлубенLZ3ZZСДРУЖЕНИЕ "ТРАКИЙСКА РОЗА"ул. "Станьо Гъдев" № 5, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ73TRC ВремененСДРУЖЕНИЕ "ТРАКИЙСКА РОЗА"ул. "Станьо Гъдев" № 5, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ5W ВремененСДРУЖЕНИЕ "ТРАКИЙСКА РОЗА"ул. "Станьо Гъдев" № 5, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ1KXXКлубенLZ1RB,skСУАБ НА СБА КЛОН КАЗАНЛЪКул. "Козлодуй" №28, п.к.6100 гр.Казанлък, Община: Казанлък, Област:Стара Загора
  LZ4KACКлубенLZ2GJАЕЦ КОЗЛОДУЙАЕЦ, п.к.3320 гр.Козлодуй, Община: Козлодуй, Област:Враца
  LZ1KZAКлубенLZ3GAСДРУЖЕНИЕ "БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ"ул. "Балкански рози" № 1, п.к.4300 гр.Карлово, Община: Карлово, Област:Пловдив
  LZ5A ВремененСДРУЖЕНИЕ "БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ"ул. "Балкански рози" № 1, п.к.4300 гр.Карлово, Община: Карлово, Област:Пловдив
  LZ1KCGКлубенLZ1NKСДРУЖЕНИЕ "БОЛКАН КОНТЕСТ ГРУП"ул. "Пазарна" № 10, ет. 2, п.к.4300 гр.Карлово, Община: Карлово, Област:Пловдив
  LZ1KCPКлубенLZ3GAВИТАКОМ ЕООД- РАДИОКЛУБ "БЪЛГАРСКИ КЛУБ БЛАГОВЕСТНИК"ул. "Водопад" № 13, п.к.4300 гр.Карлово, Община: Карлово, Област:Пловдив
  LZ600PA ВремененВИТАКОМ ЕООД- РАДИОКЛУБ "БЪЛГАРСКИ КЛУБ БЛАГОВЕСТНИК"ул. "Водопад" № 13, п.к.4300 гр.Карлово, Община: Карлово, Област:Пловдив
  LZ2KRMКлубенLZ2VUДЖУЛИ 2016 - ДЕНКА РАДЕВАул. "Александър Стамболийски" № 2, п.к.7300 гр.Кубрат, Община: Кубрат, Област:Разград
  LZ4Z ВремененДЖУЛИ 2016 - ДЕНКА РАДЕВАул. "Александър Стамболийски" № 2, п.к.7300 гр.Кубрат, Община: Кубрат, Област:Разград
  LZ1KCOКлубенLZ1VD,skРАДИОКЛУБ ПОРТОЛАГОСул. "Миньорска" №1, ет.3, стая 316, п.к.6600 гр.Кърджали, Община: Кърджали, Област:Кърджали
  LZ2KLRКлубенLZ2UWРАДИОКЛУБ ЛОМул. "Лудовико Миланези" № 24, п.к.3600 гр.Лом, Община: Лом, Област:Монтана
  LZ1KNZКлубенLZ1NEЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИ ЖЕЛЕВул. "Васил Левски" № 32, сервиз "Електроник", п.к.8900 гр.Нова Загора, Община: Нова Загора, Област:Сливен
  LZ1KPAКлубенLZ3KMЧИТАЛИЩЕ ИЗГРЕВ, п.к.6172 с.Паничерево, Община: Гурково, Област:Стара Загора
  LZ1KFMКлубенLZ1YQ"РАДИО КЛУБ МИЛАРА"ул. "Георги Трингов" № 3, п.к.4003 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ5R Временен"РАДИО КЛУБ МИЛАРА"ул. "Георги Трингов" № 3, п.к.4003 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ1KSPКлубенLZ1CLРАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВул. "Стадион" № 3, п.к.4000 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ0VRFРетранслаторLZ1CWTРАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВул. "Стадион" № 3, п.к.4000 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ0GEOРетранслаторLZ1CWTРАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВул. "Стадион" № 3, п.к.4000 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ7J ВремененРАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВул. "Стадион" № 3, п.к.4000 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ1KFZКлубенLZ5PW"ПРОДАКС" ЕООД - РАДИОКЛУБ "ПЪЛДИН"ул. "Златорог" № 24, ет. 3, ап. 9, п.к.4006 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ0KFZРетранслаторLZ5PW"ПРОДАКС" ЕООД - РАДИОКЛУБ "ПЪЛДИН"ул. "Златорог" № 24, ет. 3, ап. 9, п.к.4006 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ4U Временен"ПРОДАКС" ЕООД - РАДИОКЛУБ "ПЪЛДИН"ул. "Златорог" № 24, ет. 3, ап. 9, п.к.4006 гр.Пловдив, Община: Пловдив, Област:Пловдив
  LZ1KPEКлубенLZ3XTРАДИОКЛУБ - ПЪРВОМАЙ ул."Родопи" №13, п.к.4270 гр.Първомай, Община: Първомай, Област:Пловдив
  LZ1KPWКлубенLZ1FTРАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ГР. ПЕЩЕРАул."Чико" № 12, п.к.4550 гр.Пещера, Община: Пещера, Област:Пазарджик
  • 1 - 50 от 7,869